blauw etiket A
etiket antichambre
blauw etiket C
blauw etiket E
blauw etiket F
Kamers:
 
Bureel van Weldadigeid
 

Verstrekking van weldadige momenten ter keuze.

Met welbehagen theedrinken. Op mistige en mistroostige dagen biedt een pot warme thee uitkomst. Ook op zonnige dagen is thee verkwikkend. Thee drinkt men al even graag in de wind. Thee kan ieder weer doorstaan. De enige vijand van thee is: geen dorst. En plastic bekers.

De weldaad van het schrijven. Alles wat geschreven is, is bijna waar en het is ook bijna feit. Wat je van plan bent te doen kun je opschrijven, zodat je het alvast besnuffeld hebt en beetgepakt, niet gehinderd door de weerbarstige praktijk.

Strijken als weldaad. Men strijkt met zijn kleding zijn gemoedsrust glad. Onder het voorwendsel van nuttigheid nemen gedachten de vrije loop, langs plooien en dalen zonder ergens te stranden of aan te komen, voor de duur van een enkel wasje.

Een weldadig warm bad. Als we geen zonnebad kunnen nemen, dan één in water. We worden even week als willoos. De wereld is weer gespaard voor onze vleit.

Koffie die weldoet. Koffie is vooral idee en daarmee verdrijft het de onwilligheid van de maandag morgen en de sufheid van de vrijdagmiddag. Koffie vaart op het idee van wakkerheid en wij drijven mee.

Het zwemmen en zijn weldadigheid, bestaat eruit dat men door gebruik te maken van de opwaartse druk, het terneergeslagen gemoed neutraliseert. Geen enkele gedachte gaat hoger of lager dan het waterpeil; men telt het aantal banen, niet zijn zegeningen of tegenslagen.

Een weldaad voor het oog: fietsen. Wij fietsen langs oevers en paden, boszomen, weilanden, bedrijvigheid, koopbare huizen, onneembare vestingen, een vet paard. Wij bezitten alles en zijn toch zorgeloos.

retour

 


Haardkamer

Rooksalon

Kamer van overdenking

Archief

Gang van zaken