blauw etiket A
etiket antichambre
blauw etiket C
blauw etiket E
blauw etiket F
Kamers:
 
Betreurenswaardige Zaken
 
  Over welke nering hebben wij het? Om tot zaken te kunnen komen zullen wij eerst uit moeten maken wàt wij betreuren en de waarde vaststellen.
Allereerst moeten we afstappen van het nut der dingen, want minder bekend, kan iets dat nutteloos is toch van waarde zijn. Het is misschien nutteloos om te huilen over gemorste melk, of zoals wij nuchtere Nederlanders zeggen, gedane zaken nemen geen keer.Toch zijn het in de eerste plaats gedane zaken die wij het meest betreuren. Sterker nog, het is zelfs een voorwaarde, want spijt komt altijd te laat.
Maar er is meer voor nodig. De gedane zaak moet jammerlijke gevolgen hebben buiten onze bedoeling om. En wat de waarde betreft er moet iets op het spel staan, gezichtsverlies, gram, smaad of een boete. De waardigheid van deze zaak slaat onmiddellijk over op degene die alles openlijk betreurt in welgekozen bewoordingen.
Betreuren is nog altijd eenvoudiger dan je excuses maken en daardoor zeer voordelig.
 
retour

 


Haardkamer

Rooksalon

Kamer van overdenking

Archief

Gang van zaken