blauw etiket A
etiket antichambre
blauw etiket C
blauw etiket E
blauw etiket F
Kamers:
 
Onbetekenende Zaken
 

Wil men in zaken gaan, dan zijn de onbetekenende zaken des levens, niet de eenvoudigste en voor menig mens een struikelblok; je ziet ze al snel over het hoofd. Het bewijs hiervan is, dat ik mijn adviezen op dit vlak, maar niet op papier kreeg. Terwijl de zaken zo hun beloop nemen bleef deze post gedurende jaren leeg. Als er niemand is die dat heeft opgemerkt, ik zou zeggen,’ dat dient de zaak.’
Toch zijn onbetekenende zaken de specie van het leven. Als je er bij stilstaat hangt het leven van dit soort zaken( trivialiteiten, klusjes en verplichtingen) aan elkaar, terwijl wij onze ogen gericht houden op de mooie hoek- en bakstenen, de peilers en pilonen die ons kasteel de lucht in moeten steken.
Stel, het lukt de blik op het onbetekenende te richten en zie, het gaat onmiddellijk groeien. Alles wat je aandacht schenkt wordt vanzelf interessant, er liggen werelden besloten in b.v. postzegels... Daarop volgt wildgroei; Doktersbezoeken blijken vatbaar voor woekerende angsten, de dagelijkse maaltijd kan een levenstaak worden van het opspeuren van aanbiedingen tot het afwegen van E-nummers tegen onze gezondheid,... Stop. De zaken zijn ons boven het hoofd gegroeid en gewichtig geworden, zwaarwichtig misschien of important en weg is het onbetekenende. We staan met lege handen te grossieren in het belangrijke, zoals daar zijn bluf, glans, eer, het diepzinnige, het grootse, het overdrevene...
Men kan de onbetekenende zaak niet verheffen of ze vervliegt. Behandel haar vluchtig en haast ongemerkt, zoals een terloopse opmerking over het weer. Laat kansen onbesnuffeld liggen, tracht niet overal iets in te zien, wees vooral niet te ondernemend en het succes waait je aan.

 
retour

 


Haardkamer

Rooksalon

Kamer van overdenking

Archief

Gang van zaken